• Esmar Ehitus AS
  • Esmar Ehitus AS
  • Esmar Ehitus AS
  • Esmar Ehitus AS

Põhiväärtused

VISIOON

  • Innovaatilised keskkonnalahendused ja kvaliteetne teostus

  • Proaktiivne ehitusprojektide juhtimine

    Tulenevalt visioonist on ettevõtte juhtkond välja töötanud integreeritud juhtimissüsteemi poliitika, mis seab raamistiku mõõdetavate eesmärkide püstitamiseks.

ÕNNELIK KLIENT

Hindame kliendi rahulolu. Täidame antud lubadusi, peame kinni kvaliteedinõuetest ja antud tähtaegadest.

PEAME SÕNA

Anname tellijatele, koostööpartneritele ja töötajatele realistlikke lubadusi ning peame neist kinni. Head ideed sünnivad koostöös ja lubaduste pidamine on vastastikune.

PROFESSIONAALSUS

Hindame kvaliteeti ja profesionaalsust. Arendame meeskonna erialaseid teadmisi ja jagame omavahel kogemusi.

ROHELINE MÕTTEVIIS

Väärtustame keskkonda enda ümber. Kasutame säästvalt loodusressursse ja suurendame taaskasutuse osa.

EFEKTIIVSUS

Väärtustame enda ja teiste aega. Kasutame ajaplaneeringut ja ressursse säästlikult.

TÖÖTAJATE HEAOLU JA OHUTUS

Tagame ohutu töökeskkonna ja panustame töötajate terviseseisundi parandamisse. Ohtude ja riskide väljaselgitamiseks viime läbi riskianalüüse.

Teated

Rohuneeme tee 12, Haabneeme 74001
Viimsi vald, Harjumaa, Eesti