• Esmar Gaas OÜ
 • Esmar Gaas OÜ
 • Esmar Gaas OÜ
 • Esmar Gaas OÜ

Tarbimisleping

Teenuse tarbija ja Esmar Gaas OÜ vahelise suhte aluseks on allkirjastatud tarbimisleping. Lepingus määratletakse lepingupoolte kohustused ja õigused. Tarbimislepingu lahutamatuteks osadeks on lepingu tüüptingimused ja piiritlusakt.

Tarbimist ilma allkirjastatud tarbimislepinguta ja/või ilma arvestita, loetakse OMAVOLILISEKS TARBIMISEKS

Tarbimislepingu sõlmimine

Tarbimislepingu sõlmimiseks palume täita avaldus. Täidetud avaldus saata:

 • Elektrooniliselt See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ;
 • Postiga aadressile Rohuneeme tee 12, Haabneeme, Viimsi vald 74001 Harju maakond;
 • Faksile +372 6000 781
või tuua kohale klienditeenindusse E-R 08:00-16:00, lõuna 11:30-12:30

Avaldusele palume lisada:

 • Omandit või valdust tõendav dokument (väljavõte Kinnistusraamatu päringusüsteemist)
 • Volikiri (kui kinnistul on kaasomanikke või kui omanik(ud) soovivad esindajaks kolmandat osapoolt
 • Kinnistu üleandmise/vastuvõtmise akt fikseeritud näitudega
 • Kinnistu saldoseis (päringu saab tellida vabas vormis See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. )

Tarbimisleping sõlmitakse:

 • kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud isikuga volikirja alusel
 • kliendiga, kelle kinnistu on ühendatud väljaspool kinnistut asuva Esmar Gaas OÜ kuuluva gaasitorustikuga.

Teenuslepingu sõlmimisega kaasneb kohustus leppida kokku aeg Esmar Gaas OÜ inspektoriga gaasimõõdusõlme ülevaatamiseks.

Tarbimislepingu lahutamatuks osaks on piiritlusakt, millele märgitakse liitumispunkt Esmar Gaas OÜ torustike ja kinnistule kuuluvate torustikega ja lepingu tüüptingimused.

Tarbimilepingu muutmine

Tarbimislepingut saab muuta ainult osapoolte nõusolekul.

Klient on kohustatud kirjalikult informeerima Esmar Gaas OÜ klienditeenindust järgmistel juhtudel:

 • Kinnistu omanik vahetus, omandisuhte muutumine
 • Kinnistu piiride või omandisuhete muutumine
 • Ehitise lammutamisel
 • Kinnistu kasutusotstarbe muutumisel

Tarbimilepingu lõpetamine

Tarbimisleping lõpetatakse kliendi kirjaliku avalduse alusel.  Lepingu lõpetamisest peab lepingu sõlminud isik ette teatama vähemalt 15 tööpäeva.

Peale avalduse laekumist võetakse klindiga ühendust ja lepitakse kokku aeg teenuse osutamise lõpetamiseks (maakraani sulgemine ja lõppnäidu fikseerimine).

Teenusleping lõpetatakse pärast lõpparve tasumist Esmar Gaas OÜ arvelduskontole. Seejärel saab uus omanik sõlmida tarbimislepingu vt Tarbimislepingu sõlmimine.

 

Teated

Alates 1.07.2018 on maagaasi võrguteenuse 1m3 hind 0,11041 eurot + käibemaks. Alus: Konkurentsiameti otsus nr 7-3/2018-043 29.03.2018.

Esmar Gaas OÜ
Rohuneeme tee 12, Haabneeme 74001
Viimsi vald, Harjumaa, Eesti
E-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Telefon +372 600 0785

Esmar Gaas OÜ salvestab ja töötleb järgmisi füüsiliste ja juriidiliste isikute isikuandmeid lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks:

Eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, ettevõte nimi (juriidilisel isikul), regitrkood (juriidilisel isikul), tarbimiskoha ja posti aadress (juhul, kui need erinevad), kontakttelefon ja e-posti aadress

Esmar Gaas OÜ kliendina on Teil õigus igal ajal tutvuda salvestatud isikuandmetega, paluda andmed parandada ja kustutada. Teie andmeid ei jagata kolmandatele osapooltele v.a. seadusest tulenevatel juhtudel.